Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-18

ZITTING 1999-2000

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Landsverdediging

Vraag nr. 640 van de heer Kelchtermans d.d. 11 mei 2000 (N.) :
Buitenlandse operaties. ≠ Verzekering voor ongevallen. ≠ Dekking.

De laatste jaren zijn heel wat Belgische militairen ingezet voor opdrachten in het buitenland. Vele militairen stellen zich vragen over het feit of en in voorkomend geval in welke mate ze verzekerd zijn, moest hun iets overkomen. Het is algemeen bekend dat bijvoorbeeld in het merendeel van de levensverzekeringscontracten gestipuleerd is dat de dekking wordt stopgezet op het ogenblik dat de verzekerde zich in een zone bevindt waar zich een gewapend conflict, een officiŽle of onofficiŽle oorlog afspeelt. Dit zou kunnen inhouden dat de families van militairen die overlijden tijdens buitenlandse opdrachten geen aanspraak kunnen maken op belangrijke vergoedingen waarvoor zij nochtans eerder de nodige premies betaald hebben, louter en alleen omwille van de functie van het overleden gezinslid.

Graag kreeg ik van de geachte minister omstandig antwoord op volgende vragen :

1. In welke mate verzekert Landsverdediging zijn eigen personeel tijdens buitenlandse opdrachten ? Impliceert dit een dekking 24 uur op 24 ? Gesteld bijvoorbeeld de situatie van een militair die door een sniper wordt getroffen op het ogenblik van zijn vrije uren tijdens een buitenlandse missie.

2. Diverse verzekeringsmaatschappijen rekenen extra premies aan indien de verzekerde een militair is. Komt Landsverdediging op ťťn of andere wijze tussen in deze extra kosten inherent aan het militair zijn ? Zo neen, om welke redenen ? Is een dergelijke tussenkomst niet overwegenswaardig ? Zo neen, om welke redenen ?

3. Komt Landsverdediging tussen indien een privť-verzekeringsmaatschappij een uitbetaling weigert omwille van het gewapend-conflict-beding ? Zo neen, om welke redenen ? Werden hierover reeds besprekingen gevoerd of afspraken gemaakt met de verzekeringssector ? Zo neen, om welke redenen ? Is een dergelijke convenant met de verzekeringssector niet aangewezen ? Zo neen, om welke redenen ?