Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-16

ZITTING 1999-2000

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Landsverdediging

Vraag nr. 591 van de heer Kelchtermans d.d. 13 april 2000 (N.) :
Bestelling kustmijnenvegers. ≠ Stand van zaken.

Op 25 februari 1994 besliste de regering tot de bouw van vier nieuwe kustmijnenvegers. WalloniŽ mocht in ruil 46 F-16's moderniseren. Intussen zijn deze F-16's en zelfs een tweede reeks reeds lang aangepast. De kustmijnenvegers staan nog nergens, dit ondanks het feit dat de Staat op 8 november 1996 voor de bouw ervan een conventie sloot met een Antwerps scheepsconstructiebedrijf.

Graag vernam ik van de geachte minister hoe hij verklaart dat tot op heden aan voornoemde regeringsbeslissingen nog geen uitvoering werd gegeven. Hoeveel geld heeft de overheid inmiddels in dit project geÔnvesteerd ? Zo reŽel zijn de risico's dat het betrokken scheepsbouwbedrijf een schadeclaim ten aanzien van de Belgische overheid zal indienen.