Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-16

ZITTING 1999-2000

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 582 van de heer de Clippele d.d. 12 april 2000 (Fr.) :
« Carjacking ». ­ Toename. ­ Politieke maatregelen.

Uit meerdere bronnen heb ik vernomen dat het aantal chauffeurs dat wordt aangevallen door delinquenten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest exponentieel toeneemt.

Deze aanvallen, die tot doel hebben de wagen en/of de waardevolle bezittingen van het slachtoffer (juwelen, cash, blanco cheques, kredietkaarten) te stelen, worden steeds gewelddadiger en gaan geregeld gepaard met « nodeloze » doodsbedreigingen tegen het slachtoffer, voor wie de psychologische schok daardoor uiteraard des te groter is.

Het gedrag van de delinquenten wijst erop dat zij niet echt verwachten geļdentificeerd, gearresteerd of zwaar gestraft te zullen worden.

Daarom vraag ik de geachte minister welke maatregelen hij zal nemen om deze kwaal te bestrijden, enerzijds, ten aanzien van de politiediensten en, anderzijds, ten aanzien van de bevolking die maatregelen verwacht om haar gevoel van onveiligheid weg te nemen.