Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-14

ZITTING 1999-2000

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 523 van de heer Barbeaux d.d. 9 maart 2000 (Fr.) :
MinisteriŽle kabinetten. ≠ Samenstelling. ≠ Statuut van de personeelsleden.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 521 aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 627).