Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-9

ZITTING 1999-2000

Minister van Sociale Zaken en Pensioenen (Sociale Zaken)

Vraag nr. 341 van de heer Destexhe d.d. 10 januari 2000 (Fr.) :
SIS-kaarten. Statuut van zelfstandige. Verzekerbaarheid.

Sedert 1 januari 2000 vervangen de SIS-kaarten de kleefstrookjes van het ziekenfonds. Deze kaarten moesten dus gevalideerd worden tegen het begin van het jaar.

Voor een aantal verzekerden werd de software om de kaart te lezen aangepast. Voor hen gaat men er stelselmatig van uit dat de grens van de verzekerbaarheid van eind 1999 is verlengd tot eind 2000. De andere verzekerden moeten bij hun ziekenfonds binnenlopen om de chip van hun SIS-kaart te laten opladen . Dat geldt onder meer voor de zelfstandigen of verzekerden die de toepassing van internationale overeenkomsten genieten.

Voor zelfstandigen brengt die regeling moeilijkheden mee omdat het betalen van de premie voor kleine risico's bepaalt of men recht heeft op gezondheidszorg. Het komt dus hierop neer dat een zelfstandige die de premie voor kleine risico's per kwartaal betaalt, om de drie maanden naar zijn ziekenfonds moet trekken om zijn SIS-kaart opnieuw te laten opladen.

Kunt u niet overwegen deze regeling te laten wijzigen om het eraan verbonden tijdsverlies en de ongemakken te vermijden ?