2-139/2

2-139/2

Belgische Senaat

ZITTING 1999-2000

7 DECEMBER 1999


Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Regering van de Republiek Oezbekistan, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Tashkent op 17 april 1998


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN EN VOOR DE LANDSVERDEGIGING UITGEBRACHT DOOR DE HEER DALLEMAGNE


1. INLEIDENDE UITEENZETTING VAN DE STAATSSECRETARIS VOOR BUITENLANDSE HANDEL

De staatssecretaris voor Buitenlandse Handel wijst erop dat de drie wetsontwerpen instemming houden met klassieke overeenkomsten inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen.

Aan de basis van de Overeenkomsten met Mexico en Zuid-Afrika liggen economische motieven, terwijl de Overeenkomst met Oezbekistan meer om politieke redenen is gesloten.

2. BESPREKING EN STEMMINGEN

De artikelen 1 en 2 alsook het wetsontwerp in zijn geheel worden zonder opmerkingen eenparig aangenomen door de 8 aanwezige leden.

Dit verslag is eenparig goedgekeurd door de 8 aanwezige leden.

De rapporteur,
Georges DALLEMAGNE.
De voorzitter,
Marcel COLLA.