Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-95

ZITTING 1998-1999

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van FinanciŽn

Vraag nr. 1609 van de heer Destexhe d.d. 18 februari 1999 (Fr.) :
Volgrecht verschuldigd op schilderijen.

Elke openbare veilingzaal in het Brusselse Gewest moet volgrecht betalen op de verkochte schilderijen.

Kan de geachte minister mij zeggen wie dit volgrecht ontvangt ?

Geldt die regeling ook voor het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest ?

Wat is voor 1998 het totale verkregen bedrag en de verdeling ervan ?

Is het waar dat de families van schilders dit volgrecht alleen krijgen als ze erom vragen ?