Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-83

ZITTING 1997-1998

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel Telecommunicatie

Vraag nr. 1130 ( rappel) van de heer Destexhe d.d. 26 augustus 1998 (Fr.) :
Intenties van Belgacom als gevolg van de liberalisering van de telecommunicatiemarkt.

Op 12 juni 1998 stelde ik u onder nr. 1130 (bulletin van Vragen en Antwoorden , Senaat, nr. 78 van 28 juli 1998, blz. 4053) de volgende vraag :

Sedert de liberalisering van de telecommunicatiemarkt heeft Belgacom een aantal nieuwigheden aan zijn klanten voorgesteld.

Belgacom heeft de invoering van nieuwe interessante tarieven voor internetgebruikers beloofd, maar de surfers wachten nog steeds...

Voor talrijke andere zaken werd reclame gemaakt :

Dankzij de Maestro-Smart zal u binnenkort thuis uw protonkaart kunnen heropladen en aankopen of bankverrichtingen doen via uw telefoon (juni 1997).

Begin juni lanceert Belgacom het Duet-toestel, een revolutionaire combinatie van een vaste en een mobiele telefoon .

In verband daarmee wil ik u een aantal vragen stellen :

Wanneer zal Belgacom het creatieve tarief voor internetgebruikers toepassen ?

Wat is de stand van zaken rond het Maestro-Smartproject ?

Mag men verwachten dat het Belgacom-Duet voor het einde van het jaar op de markt zal zijn ? Tegen welke prijs ?

Tot op heden mocht ik dienaangaande nog geen antwoord ontvangen. Derhalve ben ik zo vrij deze vraag opnieuw aan u voor te leggen. Mag ik aandringen op een spoedige mededeling van uw standpunt ?