Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-93

ZITTING 1998-1999

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen

Vraag nr. 1562 van de heer Destexhe d.d. 15 januari 1999 (Fr.) :
Sociale Maribel II. ­ Toepassing.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen betreffende de toepassing van de sociale Maribel II :

­ Hoeveel aanvragen heeft de VZW « Afosoc » precies ontvangen binnen de gestelde termijn, nl. vóór 30 september 1998?

­ Wat is hierin het aandeel van de commerciële sector en dat van de non-profitsector?

­ Wat is het financieringsaandeel van elke « sector »?