Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-92

ZITTING 1998-1999

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van FinanciŽn

Vraag nr. 1460 van de heer Destexhe d.d. 18 november 1998 (Fr.) :
Dienstwagen.

Mag iemand die in BelgiŽ verblijft, rijden met een wagen die zijn in het buitenland verblijvende werkgever hem ter beschikking stelt ? Verschilt het antwoord naargelang de persoon zijn beroepsactiviteit uitsluitend in het buitenland uitoefent, dan wel gedeeltelijk in het buitenland en gedeeltelijk in BelgiŽ ?

Kan iemand die in BelgiŽ verblijft en die twee arbeidsovereenkomsten heeft gesloten, respectievelijk met een in BelgiŽ gevestigde onderneming en met een in het buitenland gevestigde onderneming, in BelgiŽ rijden met een wagen die zijn buitenlandse werkgever hem ter beschikking stelt ? Is het antwoord op de vraag anders wanneer de Belgische en de buitenlandse werkgever wel tot dezelfde groep behoren maar geen juridische eenheid vormen dan wanneer dat wel het geval is ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid mede te delen dat zijn vraag werd toegezonden aan de heer minister van Vervoer die in deze materie bevoegd is. De gestelde vraag luidt immers of een Belgische verblijfhouder in BelgiŽ mag rijden met een personenauto die hem door zijn buitenlandse werkgever ter beschikking wordt gesteld.

Ik verwijs het geachte lid niettemin naar het antwoord op de parlementaire vraag nr. 225 gesteld door mevrouw de senator Milquet op 4 april 1997 (bulletin van Vragen en Antwoorden, nr. 1-56 van 14 oktober 1997, Senaat, zitting 1997-1998, blz. 2837) over de gebruikelijke fiscale gevolgen die zich in de beschreven situaties voordoen.