Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-92

ZITTING 1998-1999

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Vervoer

Vraag nr. 1455 van de heer Destexhe d.d. 18 november 1998 (Fr.) :
Aankoop van voertuigen door niet-ingezetenen.

Het gebeurt steeds vaker dat mensen hun beroep uitoefenen in BelgiŽ en het weekend doorbrengen bij hun gezin dat in het buitenland verblijft. Gezien de afstand nemen deze mensen meestal het vliegtuig.

Ik verneem dat deze mensen in BelgiŽ als particulier geen voertuig zouden kunnen inschrijven omdat ze hun hoofdverblijfplaats niet in ons land hebben. Klopt dat ? Op welk juridisch beginsel is uw antwoord gebaseerd ?

Antwoord : Het koninklijk besluit van 31 december 1953 houdende reglementering van de inschrijving van de motorvoertuigen en de aanhangwagens, artikel 4.2.1.2, 3e lid, voorziet de mogelijkheid van een tijdelijke inschrijving op naam van een persoon zonder gewone verblijfplaats in BelgiŽ. Deze kan dus een inschrijving onder transitplaat bekomen.

Wat betreft de reglementering aangaande de inschrijving van voertuigen vormt het verblijf op Belgisch grondgebied het uitgangspunt en dit in functie van het territorialiteitsbeginsel van de politiewetten.