1-1204/7

1-1204/7

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

1 APRIL 1999


Wetsontwerp tot wijziging van artikel 3 van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst


Evocatieprocedure


AMENDEMENT

ingediend na de goedkeuring van het verslag


Nr. 24 VAN DE HEER COENE

Art. 4

In artikel 4, eerste lid, de woorden de datum waarop zij in werking treedt vervangen door de woorden 1 januari 1999 .

Verantwoording

De voorgestelde wijziging is noodzakelijk om de handelsagenten een adequate bescherming te bieden. Sinds de aanneming van dit ontwerp in de Kamer einde vorig jaar, hebben een aantal instellingen contracten opgezegd met agenten, die derhalve over geen enkele bescherming beschikken. Deze aanpassing biedt hun die bescherming.

Luc COENE.