1-246

1-246

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU JEUDI 25 FÉVRIER 1999

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 25 FEBRUARI 1999

(Vervolg-Suite)

VRAAG OM UITLEG VAN DE HEER COVELIERS AAN DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN OVER « DE MALAISE BIJ HET VAST SECRETARIAAT VOOR HET PREVENTIEBELEID »

Verdaging