Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-91

ZITTING 1998-1999

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van FinanciŽn

Vraag nr. 1464 van de heer Destexhe d.d. 18 november 1998 (Fr.) :
BTW. ≠ Diensten van scheidsrechters.

Zijn de diensten die advocaten verlenen op het vlak van handelsarbitrage, vrijgesteld van BTW ?

Zo ja, op welke beginselen is uw antwoord dan gebaseerd ?

Antwoord : Op grond van artikel 44, ß 1, 1ļ, van het BTW-Wetboek zijn van de belasting vrijgesteld, de diensten verricht in de uitoefening van hun geregelde werkzaamheid door notarissen, advocaten en gerechtsdeurwaarders. Het gaat om een BTW-vrijstelling die gebonden is aan de hoedanigheid van de dienstverrichter en die, wat de advocaten betreft, alle prestaties omvat die de bij een Belgische balie ingeschreven advocaten verrichten in de normale uitoefening van hun beroep, zelfs indien deze prestaties buiten het kader van de rechtspleging plaatsvinden.

Rekening houdend met hetgeen voorafgaat, zijn de diensten inzake commerciŽle arbitrage verstrekt door advocaten ingeschreven bij de Belgische balie vrijgesteld van de BTW op grond van voornoemd artikel van het BTW-Wetboek.