1-743/2

1-743/2

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

4 FEBRUARI 1999


Wetsvoorstel ter bevordering van gelijke kansen voor vrouwen en mannen bij verkiezingen


ADVIES VAN HET ADVIESCOMIT… VOOR GELIJKE KANSEN VOOR VROUWEN EN MANNEN


VERSLAG

NAMENS HET ADVIESCOMIT… VOOR GELIJKE KANSEN VOOR VROUWEN EN MANNEN UITGEBRACHT DOOR MEVROUW DELCOURT-P TRE


Zie Gedr. St. 1-584/2