1-639/3

1-639/3

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

4 FEBRUARI 1999


Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en van de lijsten van kandidaat-opvolgers bij de parlementsverkiezingen


ADVIES VAN HET ADVIESCOMIT… VOOR GELIJKE KANSEN VOOR VROUWEN EN MANNEN


VERSLAG

NAMENS HET ADVIESCOMIT… VOOR GELIJKE KANSEN VOOR VROUWEN EN MANNEN UITGEBRACHT DOOR MEVROUW DELCOURT-P TRE


Zie Gedr. St. 1-584/2