Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-90

ZITTING 1998-1999

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 1478 van de heer Destexhe d.d. 27 november 1998 (Fr.) :
Inschrijving in de bevolkingsregisters van een persoon die in een kamer of appartement woont, ter beschikking gesteld door een OCMW.

In sommige gevallen verlaat een bejaarde vrijwillig het huis of het appartement waarvan hij (of zij) eigenaar is en waar hij zijn woonplaats heeft, en betrekt dan een kamer in een OCMW-rusthuis of gaat wonen in een huisje of een flat die door het OCMW ter beschikking is gesteld. Welke regels worden dan toegepast voor de inschrijving van deze persoon in de bevolkingsregisters wanneer hij (of zij) een notaris belast heeft met de verkoop van het pand of van het appartement dat hij (of zij) verlaten heeft en wanneer vooraf, op initiatief van deze persoon, alle meubelen volledig uit de woning verwijderd zijn en de woning dus niet meer bewoond wordt ? Moet deze persoon in dat geval zijn woonplaats vestigen op de plaats waar hij besloten heeft zijn bestaan te leiden (rusthuis, huisje of flat van het OCMW) ? Moet er op dit vlak een onderscheid worden gemaakt naargelang de nieuwe woning van deze persoon zich al dan niet bevindt op het grondgebied van de gemeente waar het pand gelegen is dat hij betrokken heeft ?

Moet het OCMW in deze veronderstelling stappen ondernemen ten aanzien van het gemeentebestuur ?