Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-89

ZITTING 1998-1999

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van FinanciŽn

Vraag nr. 1466 van de heer Destexhe d.d. 18 november 1998 (Fr.) :
Aftrek van de BTW door banken.

FinanciŽle verrichtingen geven recht op de aftrek van de BTW op voorwaarde dat de wederpartij niet in de Europese Unie is gevestigd of dat de verrichtingen die een belastingplichtige uitvoert, rechtstreeks betrekking hebben op goederen die uitgevoerd moeten worden naar een land buiten de Europese Unie.

Geldt deze bepaling voor een Belgisch bijkantoor van een financiŽle instelling die buiten het grondgebied van de Europese Unie is gelegen, wat betreft de verrichtingen die dat Belgisch bijkantoor uitvoert in het kader van zijn betrekkingen met het moederhuis (dat wil zeggen met dezelfde rechtspersoon) ?