Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-89

ZITTING 1998-1999

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van FinanciŽn

Vraag nr. 1465 van de heer Destexhe d.d. 18 november 1998 (Fr.) :
BTW. ≠ Wederverkoop van gebruikte goederen door belastingplichtigen zonder recht op aftrek van belasting.

Wanneer een belastingplichtige die geen recht heeft op aftrek van belasting, met volledige belastingvrijstelling volgens artikel 44, ß 2, 13ļ, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, een investeringsgoed wederverkoopt dat hij voordien heeft aangewend voor zijn vrijgestelde activiteit, kan de eindkoper van dat goed de BTW dan gedeeltelijk aftrekken die werd aangerekend op de aankoop van het goed door de wederverkoper ?