Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-89

ZITTING 1998-1999

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van FinanciŽn

Vraag nr. 1461 van de heer Destexhe d.d. 18 november 1998 (Fr.) :
BTW. ≠ Laboratoriumonderzoek.

Wanneer een belastingplichtige weliswaar buiten BelgiŽ maar toch op het grondgebied van de Europese Unie is gevestigd en goederen naar BelgiŽ verzendt om ze te laten testen en onderzoeken, moet het Belgisch laboratorium dan BTW aanrekenen op zijn factuur gesteld dat die goederen bij het onderzoek en de controle in BelgiŽ worden vernietigd ?

Geldt hetzelfde antwoord ingeval die goederen opnieuw naar de opdrachtgever worden verzonden of indien zij eenvoudigweg worden verzonden naar een andere lidstaat van de Europese Unie dan die waar de opdrachtgever is gevestigd of waar hij als BTW-plichtig bekend staat ?