Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-89

ZITTING 1998-1999

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van FinanciŽn

Vraag nr. 1460 van de heer Destexhe d.d. 18 november 1998 (Fr.) :
Dienstwagen.

Mag iemand die in BelgiŽ verblijft, rijden met een wagen die zijn in het buitenland verblijvende werkgever hem ter beschikking stelt ? Verschilt het antwoord naargelang de persoon zijn beroepsactiviteit uitsluitend in het buitenland uitoefent, dan wel gedeeltelijk in het buitenland en gedeeltelijk in BelgiŽ ?

Kan iemand die in BelgiŽ verblijft en die twee arbeidsovereenkomsten heeft gesloten, respectievelijk met een in BelgiŽ gevestigde onderneming en met een in het buitenland gevestigde onderneming, in BelgiŽ rijden met een wagen die zijn buitenlandse werkgever hem ter beschikking stelt ? Is het antwoord op de vraag anders wanneer de Belgische en de buitenlandse werkgever wel tot dezelfde groep behoren maar geen juridische eenheid vormen dan wanneer dat wel het geval is ?