Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-89

ZITTING 1998-1999

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken

Vraag nr. 1448 van de heer Destexhe d.d. 16 november 1998 (Fr.) :
Verbod op reclame voor zorgverstrekkers.

Net als andere zorgverstrekkers die financiŽle tegemoetkomingen krijgen van het RIZIV, mogen bejaardentehuizen en rust- en verzorgingstehuizen geen reclame maken.

Graag kreeg ik bijkomende informatie in verband met de toepassing van dit verbod.

Hoeveel klachten worden per sector ingediend : privť, overheid, verenigingen ?

Hoeveel processen-verbaal worden opgesteld per sector ?

Welke sancties worden opgelegd ?