Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-88

ZITTING 1998-1999

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Justitie

Vraag nr. 1432/2 van de heer Destexhe d.d. 10 november 1998 (Fr.) :
Verjaringstermijn bij het krijgsauditoraat.

Kunt u mij zeggen wat de verjaringstermijn bij het krijgsauditoraat is voor de vervolging wegens het niet-verlenen van bijstand aan personen in nood of schuldig verzuim ?