Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-88

ZITTING 1998-1999

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen

Vraag nr. 1428 van de heer D'Hooghe d.d. 4 november 1998 (N.) :
AnciŽnniteitstoeslag aan oudere werklozen.

De artikelen 126 en 127 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering voorzien in de toekenning van een anciŽnniteitstoeslag aan oudere werklozen. De regelingen verschillen naargelang de leeftijd van de werkloze en naargelang het geval zij de anciŽnniteitstoeslag ontvangen van vůůr 1 januari 1997 of sinds 1 januari 1997.

Graag hadden wij van de geachte minister vernomen hoeveel werklozen deze toeslag ontvangen en dit ingedeeld in volgende categorieŽn :

≠ gezinshoofden;

≠ alleenwonenden (oud stelsel 60 % : 54,5 %/nieuw stelsel 60 %; 54,5 %);

≠ samenwonenden (oud stelsel 45 %; 60 %/nieuw stelsel 45 %; 50 %; 55 %).