Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-87

ZITTING 1998-1999

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van FinanciŽn

Vraag nr. 1391 van de heer Destexhe d.d. 23 oktober 1998 (Fr.) :
Sportclubs opgericht in de vorm van een VZW. ≠ BTW.

Moeten tennis-, judo- en andere clubs opgericht in de vorm van een VZW, maar die niet over een eigen infrastructuur beschikken en daarom per uur de infrastructuur van andere verenigingen of instellingen huren, BTW aanrekenen op de bijdrage die ze aanrekenen aan hun leden ?