Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-84

ZITTING 1998-1999

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel

Vraag nr. 1306/1 van de heer Destexhe van 14 september 1998 (Fr.) :
Belgacomtarieven en Internet.

Belgacom maakte onlangs reclame voor de Favorit Club die een daling van de internationale gesprekskosten in het vooruitzicht stelt voor een land naar keuze.

Zou u mij hierover meer informatie kunnen verstrekken ?

Hoe kan de klant weten of het voor hem interessant is lid te worden van de Favorit Club van Belgacom ?

Enkele weken geleden kondigde ook Mobistar een programma aan dat de klant een vermindering van de internationale en interzonale gesprekskosten biedt in ruil voor de betaling van 100 frank per maand.

Waarom bestaat er nog geen concurrentie op het niveau van de zonale gesprekken ?

Wanneer zal de consument voor de lokale gesprekken zijn netexploitant kunnen kiezen ?

Denkt u niet dat het ministerie de doorzichtigheid en de voorlichting van de consument zou moeten verbeteren ?

Denkt Belgacom een voorkeurtarief in te voeren voor Internetgebruikers ?