1-1133/4

1-1133/4

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

15 DECEMBER 1998


Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 318 tot 323 van de nieuwe gemeentewet betreffende de gemeentelijke volksraadpleging


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN


Nr. 30 VAN DE HEER CALUWÉ C.S.

Art. 2

Het laatste lid van artikel 2 vervangen als volgt :

« Het initiatief dat uitgaat van de inwoners van de gemeente moet worden gesteund door :

­ ten minste 20 % van de inwoners in gemeenten met minder dan 15 000 inwoners.

­ door 3 000 inwoners in gemeenten met minstens 15 000 inwoners en minder dan 30 000 inwoners.

­ door 10 % van de inwoners in gemeenten met minstens 30 000 inwoners. »

Nr. 31 VAN DE HEER CALUWÉ C.S.

Art. 6

Paragraaf 6 van artikel 6 vervangen als volgt :

« Tot stemopneming wordt slechts overgegaan indien aan de raadpleging hebben deelgenomen :

­ ten minste 20 % van de inwoners in gemeenten, met minder dan 15 000 inwoners;

­ 3 000 inwoners in gemeenten met minstens 15 000 inwoners en minder dan 30 000 inwoners;

­ 10 % van de inwoners in gemeenten met minstens 30 000 inwoners. »

Ludwig CALUWÉ.
Jean-François ISTASSE.
Eric PINOIE.
Joëlle MILQUET.
Christine CORNET D'ELZIUS.