JoŽlle Milquet - PSC
 
Geboren te Montignies-sur-Sambre op 17 februari 1961

Licentiate in de rechten (UCL)
Post graduate diploma in European law (Europa Instituut - Universiteit van Amsterdam)

1992-1995 : adjunct-kabinetschef (minister van de Franse Gemeenschap, belast met Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek, Jeugdbijstand en Internationale Betrekkingen)
1995-1999 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege
1995-2006 : gemeenteraadslid (Sint-Pieters-Woluwe)
1997-1999 : ondervoorzitster van de PSC
1999-2011 : voorzitster van de cdH
1999-2008 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2006-2018 : gemeenteraadslid (Brussel)
2006-2008 : schepen (Brussel)
2008-2009 : vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
2009-2011 : vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
2010-2011 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2011-2014 : vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Mei - juli 2014 : lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
2014-2016 : vice-president en minister van Onderwijs, van Cultuur en Kind (regering van de Franse Gemeenschap)
2016-2019 : lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Commandeur in de Leopoldsorde (6 juni 2010)

Heeft in de Senaat 3 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Lidmaatschap van commissies
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 1995-1999