JoŽlle Milquet - PSC
 
Geboren te Montignies-sur-Sambre op 17 februari 1961

Licentiate in de rechten (UCL)
Post graduate diploma in European law (Europa Instituut - Universiteit van Amsterdam)

1992-1995 : adjunct-kabinetschef (minister van de Franse Gemeenschap, belast met Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek, Jeugdbijstand en Internationale Betrekkingen)
1995-1999 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege
1995-2006 : gemeenteraadslid (Sint-Pieters-Woluwe)
1997-1999 : ondervoorzitster van de PSC
1999-2011 : voorzitster van de cdH
1999-2008 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2006-2018 : gemeenteraadslid (Brussel)
2006-2008 : schepen (Brussel)
2008-2009 : vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
2009-2011 : vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
2010-2011 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2011-2014 : vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Mei - juli 2014 : lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
2014-2016 : vice-president en minister van Onderwijs, van Cultuur en Kind (regering van de Franse Gemeenschap)
2016-2019 : lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Commandeur in de Leopoldsorde (6 juni 2010)

Heeft in de Senaat 3 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 1995-1999      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
27/6/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging van de Senaat
12/7/1995-5/5/1999 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Lid Commissie voor de Justitie
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Aangelegenheden
12/7/1995-26/10/1995 Lid Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
12/7/1995-12/10/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse en de Administratieve Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
10/10/1995-15/2/1996 Lid Commissie belast met de parlementaire begeleiding van de Vaste Comitťs van toezicht op de politie- en inlichtingendiensten
12/10/1995-5/5/1999 Lid Commissie voor de Binnenlandse en de Administratieve Aangelegenheden
26/10/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
8/5/1996-5/5/1999 Lid Commissie belast met de parlementaire begeleiding van de Vaste Comitťs van toezicht op de politie- en inlichtingendiensten
18/7/1996-5/5/1999 Voorzitter Commissie voor de Binnenlandse en de Administratieve Aangelegenheden
8/10/1996-22/1/1998 Lid Parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in BelgiŽ
14/1/1997-9/5/1997 Lid Werkgroep "Faillissement"
11/12/1997-5/5/1999 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
11/12/1997-5/5/1999 Lid Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
31/3/1998-5/5/1999 Lid Werkgroep Comitťs P & I (Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden)