1-791/2

1-791/2

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

27 OKTOBER 1998


Voorstel van resolutie betreffende de instelling van een dag voor de rechten van het kind


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER CEDER

In het derde gedachtenstreepje van de derde considerans de woorden Het recht op leven dient aan ieder kind te worden gegarandeerd; te vervangen door de woorden Het recht op leven, ook vr de geboorte, dient aan ieder kind te worden gegarandeerd; .

Jurgen CEDER.

Nr. 2 VAN DE HEER NOTHOMB C.S.

A. Op bladzijde 4, tweede en derde regel, van de consideransen de woorden een spreekbuis waarlangs ze hun stem kunnen laten horen vervangen door de woorden een gelegenheid om hun stem te laten horen .

B. In de Franse tekst op bladzijde 4, vierde regel, van de consideransen het woord instrument vervangen door het woord forum .

Charles-Ferdinand NOTHOMB.
Erika THIJS.
Sabine de BETHUNE.