Vragen en Antwoorden


Bulletin 1-52

Belgische Senaat

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Volksgezondheid en Pensioenen (Volksgezondheid)

Vraag nr. 100 van de heer Destexhe d.d. 11 juli 1997 (Fr.) :
Beroep van verloskundige.

Het beroep van verloskundige is specifiek en staat totaal los van dat van verpleegkundige. De verloskundigen vallen immers onder de geneeskunde en niet onder de verpleegkunde. Gedurende verscheidene jaren werd de opleiding tot verloskundige aangevat na de studie voor verpleegkundige. Sedert twee jaar bestaat er echter een specifieke opleiding tot verloskundige om de studie in overeenstemming te brengen op Europees niveau.

Als gevolg van deze gewijzigde opleiding zult u het koninklijk besluit nr. 78 wijzigen dat de medische en paramedische beroepen regelt, en dus het beroep van verloskundige.

Kan de geachte minister mij zeggen welke wijzigingen hij zal aanbrengen in het koninklijk besluit nr. 78, vooral met betrekking tot het beroep van verloskundige ?