Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997


Bulletin 1-44

29 APRIL 1997

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ­ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Volksgezondheid en Pensioenen (Volksgezondheid)

Vraag nr. 85 van de heer Destexhe d.d. 21 maart 1997 (Fr.) :
Controles door het Instituut voor Veterinaire Keuring.

U wil de keuring van gevogelte hervormen. De nieuwe regeling gaat uit van een samenwerking tussen het slachthuis en het IVK. Een ploeg arbeiders van het slachthuis stelt de onderverdeling van het gevogelte vast in categorieën « niet in de handel te brengen » en « in de handel te brengen ». De keuring zelf wordt nog steeds uitgevoerd door een dierenarts van het Instituut voor Veterinaire Keuring, doch niet systematisch en steekproefsgewijze.

Voorts wil de voorgestelde hervorming ook dat dierenartsen die zich in hun privé-praktijk met levende grote dieren bezig houden voortaan geen vleescontroles meer mogen uitvoeren.

Daarover zou ik u het volgende willen vragen :

1. Valt er niet te vrezen dat de technische helpers, die deel uitmaken van het personeel van het slachthuis en geen enkele wetenschappelijke opleiding hebben genoten, verkeerd oordelen ?

2. Waarom blijft die opdracht niet bij de dierenarts-expert die op dat stuk toch de meeste ervaring heeft en het meest onpartijdig is omdat hij geen deel uitmaakt van het personeel van het slachthuis ?

3. Hoe verantwoordt u dat u iedere opdracht ontneemt aan dierenartsen die gespecialiseerd zijn in grote dieren ?