Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997


Bulletin 1-44

29 APRIL 1997

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ­ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie (Telecommunicatie)

Vraag nr. 139 van de heer Destexhe d.d. 28 maart 1997 (Fr.) :
Universele dienstverlening inzake telecommunicatie.

Volgens het verslag aan de Koning is de doelstelling van het koninklijk besluit van 28 oktober 1996 houdende de lijst van de diensten die worden gepresteerd bij wijze van universele dienstverlening inzake telecommunicatie het verzekeren van een universele dienstverlening die deugdelijk en betaalbaar is voor alle categorieėn van personen : « ... onder de universele dienstverlening (verstaat men) het verstrekken van telecommunicatiediensten die de toegang mogelijk maken tot een minimum van welbepaalde diensten van een gegeven kwaliteit aan alle verbruikers, ongeacht hun geografische localisering en tegen een betaalbare prijs ».

Het verslag vermeldt verder dat het begrip « universele dienstverlening » rekening houdt met bepaalde bijzondere sociale behoeften en met de specifieke moeilijkheden die bepaalde categorieėn personen ondervinden inzake de toegang tot de dienst, meer bepaald wegens hun inkomensniveau.

Graag had ik van de geachte minister meer inlichtingen over dit nieuwe koninklijk besluit (prijs van een aansluiting, tarieven, beschikbaarheid van het personeel, ...).