Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997


Bulletin 1-34

17 DECEMBER 1996

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ≠ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-Eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 188 van de heer Destexhe d.d. 4 november 1996 (Fr.) :
Overeenkomst inzake politiesamenwerking tussen BelgiŽ en Turkije.

In juli van vorig jaar ondertekende generaal Deridder een samenwerkingsovereenkomst tussen de Belgische en Turkse politiediensten. Krachtens de normen inzake politie vastgelegd in het kader van de Raad van Europa en opgenomen in de teksten van de Verenigde Naties, moeten de politiediensten de fundamentele rechten in acht nemen.

1. Kunt u mij zeggen wat de inhoud is van die samenwerkingsovereenkomst tussen BelgiŽ en Turkije ?

2. Kunt u bevestigen dat deze overeenkomst de inachtneming vereist van de ethische normen inzake politie, vastgelegd in het kader van de Raad van Europa en in de teksten van de Verenigde Naties en in het bijzonder van het verbod op foltering en willekeurige executies zonder vorm van proces ?

3. Kunt u een eerste evaluatie maken van deze samenwerking ?