Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-7

27 DECEMBER 1995

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ≠ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Landsverdediging

Vraag nr. 7 van de heer Destexhe d.d. 10 oktober 1995 (Fr.) :
Niet deelnemen van de Belgische luchtmacht aan de luchtaanvallen van de NAVO in BosniŽ.

Onze luchtmacht heeft niet deelgenomen aan de recente luchtaanvallen van de NAVO tegen de stellingen van het Servische leger van BosniŽ. Talrijke landen van de NAVO hebben aan die actie deelgenomen, waaronder Nederland, met F-16-vliegtuigen.

Ondanks de talrijke verklaringen van Belgische en Europese politici en militairen die zich vooraf sceptisch hadden uitgelaten over de luchtaanvallen, hebben deze hun nut bewezen in het kader van een strategie waarin logisch wordt tewerkgegaan en niet ≠ zoals eerder in BosniŽ het geval was ≠ geval per geval wordt opgetreden, zonder dat eerst het communicatie- en het detectiesysteem van de tegenstander is vernietigd.

1. Waarom hebben onze piloten niet deelgenomen aan de luchtaanvallen van de NAVO ?

2. Houdt dit verband met het ontbreken, op onze F-16's, van ę actieve tegenmaatregelen Ľ (electronic countermeasures), waardoor ze kwetsbaar zijn ?

3. Overweegt u onze vliegtuigen uit te rusten met dat soort van afweer, en zo ja, tegen welk tempo ?


Antwoord : Het geachte lid gelieve hierbij het antwoord op de door hem gestelde vragen te willen vinden.

1. Er werd op een gegeven moment overwogen onze militaire aanwezigheid in ex-JoegoslaviŽ aan te vullen met het inwerkingstellen van middelen van de luchtmacht. Deze eventualiteit werd tenslotte niet weerhouden ten gevolge, onder meer, van de resultaten van de analyses met betrekking tot zijn opportuniteit op het technisch en militair vlak en van de budgettaire gevolgen.

2. De afwezigheid van actieve elektronische tegenmaatregelen was initieel een beslissingsfactor alhoewel ook de budgettaire inspanning en de operationele prioriteiten binnen de krijgsmacht het beslissingsproces hebben beÔnvloed.

3. Een aankoopprogramma van 25 gondels voor actieve elektronische tegenmaatregelen van het type ALQ-131 werd door de Ministerraad goedgekeurd. Een eerste levering van 11 gondels is gepland voor eind oktober, de overige vůůr het einde van het jaar.