Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-5

28 NOVEMBER 1995

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ≠ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 12 van de heer Destexhe d.d. 10 oktober 1995 (Fr.) :
Wapenembargo tegen Ruanda.

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft onlangs eenparig de opheffing van het wapenembargo tegen Ruanda goedgekeurd.

Naar aanleiding hiervan heeft de Belgische regering blijkbaar besloten het unilaterale embargo van 1990 opnieuw in te voeren.

Waarom heeft de Belgische regering die houding aangenomen, ondanks de beslissing van de Veiligheidsraad ?


Antwoord : Met resolutie 1011 van 18 augustus 1995 heeft de Veiligheidsraad inderdaad het wapenembargo tegen Ruanda, dat het met resolutie 918 van 17 mei 1994 uitgevaardigd had, voor een jaar opgeschort.

Het Belgische wapenembargo op nationaal vlak ten overstaan van Ruanda dateert van oktober 1990, d.i. bijna vier jaar vůůr het embargo van de Verenigde Naties.

BelgiŽ heeft dus geen unilateraal wapenembargo opnieuw ingesteld daar het dit nooit opgeheven heeft.

BelgiŽ behoudt dit embargo omdat het werd uitgevaardigd in toepassing van het algemeen beleid van ons land dat de voorkeur geeft aan een vreedzame in plaats van een gewapende oplossing van conflicten.