Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997


Bulletin 1-30

22 OKTOBER 1996

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ≠ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 76 van de heer Destexhe d.d. 30 augustus 1996 (Fr.) :
Belgische pedofielen aangehouden in Thailand. ≠ Vervolging in BelgiŽ.

Op 28 augustus maakten verschillende dagbladen gewag van de aarzeling van uw ministerie om, ingevolge de wet van april 1995, een Belgische pedofiel, aangehouden in Thailand, te vervolgen in BelgiŽ. De hiervoor gegeven verklaringen zijn van budgettaire aard.

De argumenten voor een dergelijk proces lijken me overtuigend en het is duidelijk dat de ≠ uiteindelijk toch beperkte ≠ kosten van een proces in BelgiŽ, op lange termijn tot aanzienlijke besparingen kunnen leiden vanwege het preventieve karakter ervan.

1. Wat is uw precieze stellingname in dit dossier ?

2. Is het de bedoeling deze persoon te vervolgen en hiervoor de nodige fondsen vrij te maken ?


Antwoord : 1. Mijn departement heeft geen bevoegdheid om zich over de opportuniteit en de modaliteiten van eender welke gerechtelijke vervolging uit te spreken. De kosten van gerechtelijke samenwerking, bijvoorbeeld van een rogatoire commissie gericht aan het buitenland, vallen niet ten laste van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De krantenartikels waarvan sprake gebruiken de uitspraken van een NGO-vertegenwoordiger als bron. Het ministerie werd over deze materie niet rechtstreeks door de pers ondervraagd.

2. De tweede vraag valt onder de bevoegdheid van de gerechtelijke overheid.