Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997


Bulletin 1-29

15 OKTOBER 1996

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Landsverdediging

Vraag nr. 53 van de heer Destexhe van 30 augustus 1996 (Fr.) :
Intermachten Territoriaal Commando.

Een van de kenmerken van het herstructureringsplan van het Belgische leger was de oprichting van een Intermachten Territoriaal Commando (ITC).

Dit concept heeft echter enige wrevel opgewekt.

1. Sinds wanneer is het ITC operationeel ?

2. Kunt u de werking van dit nieuwe apparaat, dit nieuwe concept, reeds evalueren ? Bent u er tevreden over ? Voorziet u een bepaalde evolutie of wijzigingen in de werking van dit ITC ?


Antwoord : Het geachte lid gelieve het antwoord te willen vinden op de door hem gestelde vragen.

1. Het Intermachten Territoriaal Commando (ITC) is operationeel sinds 1 juli 1995.

2. Wat betreft de bevoegdheden en de structuur van het ITC, en in het bijzonder de functionele afhankelijkheid van de Groepering Medische Steun, zullen er binnenkort beslissingen genomen worden. Hoe dan ook, zullen de principes voor het samenbrengen van de middelen, personeel en infrastructuur tussen de verschillende componenten van de strijdkrachten, niet in vraag gesteld worden. In die zin kan men uitrustingen, hergroeperen van de commando's en deelnamen in verschillende diensten samenbrengen. Deze politiek van single management zal voortgezet worden. Het is echter duidelijk dat er lessen zullen getrokken worden uit de inplaatsstelling, alsook uit de werking van het ITC na de eerste maanden, teneinde meer rendement en meer doeltreffendheid te bekomen.