Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997


Bulletin 1-29

15 OKTOBER 1996

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 73 van de heer Destexhe d.d. 28 augustus 1996 (Fr.) :
Internationale adoptie.

Sinds december 1995 is de wetgeving inzake internationale adoptie gewijzigd ten gevolge van een besluit van de kanselarij van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Vr deze beslissing kon elke in eigen land wettelijk erkende adoptievereniging, die op legale wijze samenwerkte met de Belgische verenigingen, een adoptiedossier overzenden aan een Belgische ambassade met het oog op de legalisatie van het dossier en op het verkrijgen van een visum.

Sinds december 1995 is de procedure veranderd. Het dossier wordt eerst naar de ambassade gestuurd, die het vervolgens ter onderzoek overzendt aan een advocatenkantoor.

1. Wat heeft u ertoe gebracht deze beslissingen te nemen ?

2. Kunt u uw politiek inzake adoptie verder toelichten ?


Antwoord : Ik veronderstel dat het geachte lid allusie maakt op adopties die in Zare tot stand komen.

Ik moge hem derhalve verwijzen naar het antwoord dat ik gaf op de vraag van de heer Didier Reynders, volksvertegenwoordiger, gepubliceerd in het bulletin van Vragen en Antwoorden van de Kamer van volksvertegenwoordigers, nr. 43, van 22 juli 1996.