Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997


Bulletin 1-29

15 OKTOBER 1996

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ≠ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 76 van de heer Destexhe d.d. 30 augustus 1996 (Fr.) :
Belgische pedofielen aangehouden in Thailand. ≠ Vervolging in BelgiŽ.

Op 28 augustus maakten verschillende dagbladen gewag van de aarzeling van uw ministerie om, ingevolge de wet van april 1995, een belgische pedofiel, aangehouden in Thailand, te vervolgen in BelgiŽ. De hiervoor gegeven verklaringen zijn van budgettaire aard.

De argumenten voor een dergelijk proces lijken me overtuigend en het is duidelijk dat de ≠ uiteindelijk toch beperkte ≠ kosten van een proces in BelgiŽ, op lange termijn tot aanzienlijke besparingen kunnen leiden vanwege het preventieve karakter ervan.

1. Wat is uw precieze stellingname in dit dossier ?

2. Is het de bedoeling deze persoon te vervolgen en hiervoor de nodige fondsen vrij te maken ?