Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-28

24 SEPTEMBER 1996

Vragen waarop een voorlopig antwoord verstrekt werd

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Volksgezondheid en Pensioenen (Volksgezondheid)

Vraag nr. 54 van de heer Destexhe d.d. 20 juni 1996 (Fr.) :
Zonnebanken.

Ik zou u een aantal vragen willen stellen in verband met het gebruik van zonnebanken :

1. Bestaat er een wetgeving met betrekking tot zonnebanken ?

2. Wat zijn de schadelijke gevolgen ?

3. Welke soorten lampen worden momenteel op de markt aangeboden en hoe schadelijk zijn ze ?

4. Moet er een strikte reglementering in acht genomen worden met betrekking tot de vervanging of het onderhoud van de zonnebank ?

5. Wie is verantwoordelijk voor ongevallen tijdens het gebruik van een zonnebank ?

6. Is het dragen van een beschermende bril verplicht ?

7. Is de persoon die zich beroepshalve een zonnebank aanschaft ertoe gehouden bepaalde veiligheidsregels in acht te nemen, moet hij de consument waarschuwen of is hij volledig vrij ?