Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-25

30 JULI 1996

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ­ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-Eerste minister en minister van Financiën en Buitenlandse Handel (Financiën)

Vraag nr. 102 van de heer Destexhe d.d. 10 juli 1996 (Fr.) :
Beslissing van het Monetair Comité van de Europese Unie om muntstukken van een, twee, vijftig... cent in omloop te brengen.

In het kader van de invoering van de euro, de toekomstige Europese munt, heeft het Monetair Comité van de Europese Unie besloten om muntstukken van een, twee, tien, vijftig... cent in omloop te brengen.

Deze keuze dreigt een aantal problemen met zich mee te brengen met name voor de leerkrachten die aan hun leerlingen zullen moeten uitleggen dat er vijfhonderd cent (cinq cents cents) zijn in vijf euro. Om een vergelijkbare reden hebben de Duitsers zich verzet tegen de benaming « ecu » voor de Europese munt aangezien het woord « kuh » in het Duits « koe » betekent.

Vindt de geachte minister niet dat het verkieslijk ware geweest te opteren voor een andere term, zoals « centi » bijvoorbeeld, wat de voorkeur wegdroeg van het Internationaal Bureau voor maten en gewichten ?


Antwoord : De beslissing om de honderdsten van de euro « cent » te noemen, werd niet genomen door de experten van het Monetair Comité, maar wel degelijk door de 15 ministers van Economie en Financiën tijdens hun vergadering in Verona op 12 en 13 april 1996. De ministers hebben zich gebaseerd op dezelfde criteria waardoor ook de staatshoofden en de regeringsleiders zich hadden laten leiden bij de beslissing van de Europese Raad van Madrid om aan de eenheidsmunt de naam « euro » te geven.

Ik kan het geachte lid geruststellen wat betreft de homonymie (in het Frans) tussen « cent » en « 100 » : de naam van de honderdste van de euro zal in alle talen uitgesproken worden volgens de Nederlandse wijze, met andere woorden, in fonetische tekens : [sent] en niet [sã]. Bovendien zal het woord « cent », net als overigens euro, geen meervoudsvorm hebben. Bijgevolg zal, bij wijze van illustratie, « quatre euro » gelijk zijn aan « quatre cents cent » [katr sã sent]. Elke verwarring is dus uitgesloten.