Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-25

30 JULI 1996

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ≠ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken

Vraag nr. 66 van de heer Destexhe d.d. 28 juni 1996 (Fr.) :
Grensarbeiders.

Ondanks het vrije verkeer van werknemers in Europa, zijn er tussen BelgiŽ en Nederland nog belemmeringen.

1. Sedert 1 januari 1996 werd de kinderbijslag in Nederland afgeschaft voor kinderen ouder dan 18 jaar en vervangen door een beurs voor de gerechtigden. Voor de grensarbeiders was geen regeling getroffen.

Waarom heeft de geachte minister beslist dat BelgiŽ zou optreden en niet Nederland ? Hoe verantwoordt zij haar keuze ?

2. Op 1 januari 1996 werd de reisvergoeding verminderd en op 1 januari 1998 zal Nederland ze volledig afschaffen.

Er zal een compenserende fiscale maatregel getroffen worden voor de Nederlanders.

Welke oplossing zal er komen voor de Belgen ?