Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-22

2 JULI 1996

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ≠ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Volksgezondheid en Pensioenen (Volksgezondheid)

Vraag nr. 45 van mevrouw Lizin d.d. 24 mei 1996 (Fr.) :
Biologische gevolgen van elektromagnetische stralingen op kinderen.

Sedert enkele jaren hebben onderzoekers uit verschillende landen bij levende organismen (embryonaal en prepuberaal stadium) schadelijke effecten vastgesteld die verband houden met een blootstelling aan elektromagnetische straling afkomstig van kathodeschermen van computers en televisietoestellen.

Onderzoek dat in Frankrijk nog aan de gang is, zou uitwijzen dat er een delateralisatie van de hersenhelften optreedt die een dyslexie van meerdere uren veroorzaakt bij kinderen van 5 jaar na blootstelling van 40 minuten aan een kathodescherm.

Die schadelijke effecten zouden niet optreden wanneer de cathodeschermen uitgerust zijn met beveiligingsvoorzieningen.

Is de Belgische regering op de hoogte van dat onderzoek ? Welke maatregelen is zij van plan te nemen, indien zou blijken dat elektromagnetische straling schadelijk is, om in BelgiŽ de veiligheid en de gezondheid van gebruikers van computers en van televisietoestellen en met name van kinderen te verzekeren ?