Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-20

18 JUNI 1996

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ≠ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken

Vraag nr. 60 van de heer Destexhe d.d. 10 mei 1996 (Fr.) :
Rusthuizen.

De referentieperiode voor de berekeningen van de forfaitaire tegemoetkomingen in de rusthuizen wordt altijd berekend over de laatste twee verlopen trimesters (b.v. het tweede en het derde trimester van 1995 dienen als referentie voor de eerste en tweede trimesters van 1996), aangezien steeds een tussenliggend trimester vereist is om het dossier te behandelen.

Deze termijn leidt tot aanzienlijke beheersproblemen, zowel op financieel als op sociaal gebied.

Waarom zou het niet mogelijk zijn de subsidies over het reŽle trimester te berekenen (dus het eerste trimester van 1996 voor het eerste trimester van 1996) of ten minste over het trimester dat aan de kwestieuze periode onmiddellijk voorafgaat ?