Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-17

7 MEI 1996

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Landsverdediging

Vraag nr. 25 van de heer Destexhe d.d. 5 april 1996 (Fr.) :
Herstructurering van de medische dienst van het leger.

Er wordt veel gesproken over de herstructurering van de medische dienst van het leger.

Enerzijds zou ik willen weten wat de plannen van de geachte minister zijn ter zake en anderzijds zou ik hem de volgende vragen willen stellen :

1. Denkt de geachte minister dat de autonome medische dienst zal blijven bestaan ?

2. Zullen de militairen gratis geneeskundige verzorging kunnen blijven genieten ?

3. Hoeveel personen zijn er momenteel aan de medische dienst van het leger verbonden en hoeveel zullen dat er in de toekomst zijn ? Hoe zal deze dienst in de toekomst georganiseerd zijn ?


Antwoord : Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door hem gestelde vragen.

De herstructurering van de medische dienst is aan een audit onderworpen waarvan ik eind vorig jaar de conclusies ontving. Deze werden in mijn kabinet grondig onderzocht en er werden aanvullende inlichtingen gevraagd aan de staf van de medische dienst. Het antwoord op de door u gestelde vragen zal afhangen van deze inlichtingen. Ik zal niet nalaten u op de hoogte te brengen van zodra ik mijn beslissingen in deze materie heb genomen.