Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-17

7 MEI 1996

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de Eerste minister

Vraag nr. 33 van de heer Destexhe d.d. 5 april 1996 (Fr.) :
NGO ACT.

U hebt volkomen gelijk als u zegt dat er geen reden bestaat om de rekeningen van de NGO ACT, die volgens de pers verwant zou zijn met de CVP, te analyseren, veeleer dan die van andere NGO's die verwant zijn met andere partijen. Zelfs wens ik dat de financieringen die door het ABOS worden verleend, volkomen doorzichtig zijn, en ik kan u dan ook alleen maar aanmoedigen om in die richting te werk te gaan voor alle NGO's, ongeacht hun politieke verwantschap .

Er bestaat evenwel een fundamenteel verschil, want de beschuldigingen die door een Agalev-volksvertegenwoordiger in de Kamer zijn uitgebracht, zijn ernstig omdat ze een mogelijke betrokkenheid impliceren bij de voorbereiding van de volkenmoord, ook al is die betrokkenheid, en dat il ik beklemtonen, indirect en onopzettelijk. Zelf weet ik niet wat er van aan is, maar ik meen dat het belangrijk is dat deze zaak wordt opgehelderd.

Een rechtzetting door u is het enige middel om de geruchten te doen ophouden, vooral indien ze lasterlijk zijn.

Ik zou u ook dan het volgende willen vragen :

1. Heeft de ONG ACT middelen gekregen voor projecten in Ruanda, voor welk bedrag en voor welk jaar of welke jaren ?

2. Aan welke soort projecten zijn de middelen van het ABOS besteed ?