Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-16

30 APRIL 1996

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Volksgezondheid en Pensioenen (Volksgezondheid)

Vraag nr. 37 van de heer Destexhe d.d. 22 maart 1996 (Fr.) :
Regels inzake ziekenhuisopname van kinderen.

De financiering van de ziekenhuizen steunt op forfaitaire bedragen inzake het ziekenhuisverblijf (ligdagprijs) en op medisch-technische factoren. Wanneer het een ziekenhuisopname van kinderen betreft, rijzen specifieke problemen : de technische verrichtingen nemen veel meer tijd in beslag wanneer het een kind betreft en de ziekenhuisopname van een kind vereist een ruimere personeelsbezetting dan die van volwassenen. Er bestaat geen specifieke nomenclatuur van de medisch-technische verrichtingen in de kindergeneeskunde, en de criteria inzake verpleegkundige begeleiding zijn niet beduidend anders.

Kan de geachte minister :

1. Mij bevestigen dat er geen specifieke nomenclatuur inzake kindergeneeskunde bestaat en mij zeggen of hij deze toestand bevredigend vindt, en of hij eventueel plannen heeft op dat gebied;

2. Mij de normen mededelen inzake de personeelssterkte voor kindergeneeskunde (in vergelijking met de normen voor volwassenen);

3. Mij uitleggen hoe de ligdagprijzen in de kindergeneeskunde worden berekend;

4. Mij de ligdagprijzen mededelen van de verschillende universitaire kinderziekenhuizen van het land;

5. Mij zeggen of hij deze prijzen voldoende vindt;

6. Mij zeggen of er een gezondheidsbeleid bestaat inzake ziekenhuisopname voor kinderen, bijvoorbeeld de transfercriteria naar gelang van de ernst van de pathologie;

7. En, meer in het algemeen, mij zijn plannen inzake ziekenhuisopname van kinderen uiteenzetten ?