Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-15

16 APRIL 1996

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ≠ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Landsverdediging

Vraag nr. 23 van de heer Destexhe d.d. 6 maart 1996 (Fr.) :
Financiering van de ontwikkeling van het Europese militaire transportvliegtuig.

Wat is het standpunt van BelgiŽ in verband met de financiering van de ontwikkeling van het Europese militaire transportvliegtuig FLA (future large aircraft) ?


Antwoord : In antwoord op de door het geachte lid gestelde vraag aangaande de financiering van de ontwikkeling van het Europese militaire transportvliegtuig ATF of FLA, heb ik de eer de volgende inlichtingen te verstrekken.

1. Voorgeschiedenis

Sedert 1985 neemt BelgiŽ deel aan de explorative groep inzake FLA.

In 1993, na de voorbereidende haalbaarheidsstudie, besluit BelgiŽ, om budgettaire redenen, een statuut van waarnemer aan te nemen. Niettemin, teneinde een Belgische industriŽle aanwezigheid in het programma te behouden besluit FLABEL (tot op heden samengesteld uit de nationale firma's SABCA, SONACA, ASCO en BARCO) met eigen middelen aan de haalbaarheidsstudie deel te nemen. Deze werd in 1995 afgesloten.

2. Huidige toestand

In verband met de voortzetting van het programma worden thans twee opeenvolgende fasen beschouwd :

≠ Een voorbereidende ontwikkelingsfase, die eind 1996-begin 1997 zou moeten starten en die zowat twee jaar zou duren;

≠ Een enkele ontwikkelings- en produktiefase, die in 1999 zou kunnen aanvangen en tot in 2015 zou kunnen worden voortgezet, teneinde in de behoeften van de geÔnteresseerde landen te voorzien.

3. FinanciŽle aspecten

Volgens de huidige ramingen, onder meer gebaseerd op schattingen van niet bevestigde nationale behoeften, zou een eventuele Belgische deelneming zowat :

≠ 800 miljoen lopende franken voor de voorbereidende ontwikkeling;

≠ 8,2 miljard lopende franken voor de ontwikkeling.

4. Evolutie van het dossier

De zeer recente verklaringen van Frankrijk aangaande de reorganisatie van zijn krijgsmacht en de deelneming van Frankrijk aan de grote Europese samenwerkingsprojecten op bewapeningsgebied, schijnen de Franse overheid uit te sluiten van de financiering inzake de FLA-ontwikkelingsfase. Dit standpunt moet nog worden bevestigd en vooral toegelicht. Het zal ongetwijfeld een weerslag op heel het programma hebben.

5. Besluit

Over een eventuele deelneming aan de eerste fase zou door de regering moeten worden beslist. Dit zou waarschijnlijk een deelneming aan de volgende fase (die ongeveer tienmaal duurder zou kunnen zijn en waarvoor geen enkele financieringsbron bekend is) met zich brengen, alsook definitieve koopplannen voor een zeker aantal toestellen; de specifieke behoeften aan FLA's werden door de krijgsmacht tot op heden nog niet kenbaar gemaakt.