Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-14

9 APRIL 1996

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de Eerste minister

Vraag nr. 26 van de heer Destexhe d.d. 1 maart 1996 (Fr.) :
Samenwerking met Kameroen, Kenia en Zambia.

Recente informatie heeft aan het licht gebracht dat criminelen die door het Belgische gerecht of door het Internationaal Tribunaal voor Ruanda gezocht worden in verband met de volkerenmoord in Ruanda en de moord op de Belgische blauwhelmen, zich schuilhouden in landen waarmee wij aan ontwikkelingssamenwerking doen.

Kolonel Bagosora verblijft in Kameroen, de heer Ruggiu, de Belgische presentator van Radio mille collines in Kenia, en anderen in Zambia.

Naar het schijnt worden die misdadigers in bescherming genomen door de autoriteiten van die landen. Indien er via de ontwikkelingssamenwerking druk werd uitgeoefend, zouden zij misschien geneigd zijn hun houding te herzien.

1. Hoeveel bedroeg de rechtstreekse en de zijdelingse bilaterale samenwerking met die landen in 1994 en in 1995 en wat zijn de vooruitzichten voor dit jaar ?

2. Bent u van plan om de samenwerking met deze landen op te zeggen, te verminderen of ermee te dreigen ze te verminderen ?