Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-14

9 APRIL 1996

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ≠ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 38 van de heer Destexhe d.d. 1 maart 1996 (Fr.) :
Lening door het IMF aan Rusland.

Het IMF heeft onlangs besloten een lening van 10 miljard dollar toe te staan aan Rusland.

1. Neemt BelgiŽ rechtstreeks deel aan dit soort van besluitvorming van het IMF ?

2. Werd ons land geraadpleegd voor deze lening werd toegestaan ?

3. Heeft het uitzonderlijke bedrag van deze lening enige weerslag op de Belgische begroting ?

4. Bent u het eens met het principe en met de voorwaarden van deze lening ?